นวัตกรรมมากมาย จัดฟันเด็กได้หลายประเภท

นวัตกรรมมากมาย จัดฟันเด็กได้หลายประเภท ปัจจุบันเด็กๆ สามารถจัดฟันได้หลายรูปแบบไม่ต่างจากผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แบ่งการจัดฟันออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของเครื่องมือคือหากลูกมีปัญหาฟันเล็กน้อยก็อาจจัดฟันแบบที่สามารถถอดเข้าออกได้ (Removable Appliances) ซึ่งจะช่วยในเรื่องการทำความสะอาดได้ดี

โดยการจัดฟันลักษณะนี้จะคล้ายการใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นเพลทมีลวด และแบบใส โดยจะเลือกใช้ตามแต่กรณีไป การใช้เครื่องมือทั้ง 2 ชนิดจะสามารถถอดออกทำความสะอาดเครื่องมือและแปรงฟันได้ปกติ และอีกแบบคือการจัดฟันแบบติดแน่น (Metal Braces) เป็นการจัดฟันแบบใส่เหล็กเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไป แต่จะติดเฉพาะฟันซี่ที่มีปัญหาเท่านั้นไม่ได้ติดที่ฟันทุกซี่ การจัดฟันรูปแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความร่วมมือของเด็ก แต่จะมีปัญหาด้านการทำความสะอาดที่ทำได้ยากมากกว่าแบบถอดเข้าออกได้

เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก…ทำฟันเด็ก ควรเลือกทันตแพทย์เฉพาะทาง

หมอฟันคนแรกของลูกสำคัญที่สุดต่อจิตใจและอนาคตสุขภาพฟันของลูก เพราะสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อบุคลิกและพัฒนาการลูกต่อเนื่องไปจนโต และเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กที่ย่อส่วนลง คุณพ่อคุณแม่จึงควรปรึกษาทันตแพทย์สำหรับเด็ก หรือหมอฟันเด็กโดยเฉพาะ เนื่องจากหมอฟันเด็กจะมีความพิเศษในแง่ของการรักษาและเข้าใจลักษณะทางกายภาพของฟันน้ำนม ฟันแท้ และช่องปากที่มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ รวมถึงเข้าใจจิตใจ พฤติกรรมของเด็ก มีจิตวิทยาในการรักษาเด็ก

จึงสามารถรักษา พูดคุย แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่เกิดความกลัวหรือกังวลใจ ช่วยทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ และปรับพฤติกรรมลูกให้มีความร่วมมือและสนใจดูแลสุขภาพฟันของตัวเองได้ดีกว่าหมอฟันทั่วไปที่สำคัญคือเป็นการสร้างพื้นฐานและความประทับใจครั้งแรก ให้ลูกรักรู้สึกดีกับการทำฟัน ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวการทำฟัน จนส่งผลเสียในอนาคต

ตัวอย่างจากเด็กๆ ที่มาทำฟันที่นี่ (Smile Gallery) ครั้งแรกก็มักจะกลัวหมอฟัน แต่คุณหมอเฉพาะทางสำหรับเด็กทุกท่านจะพูดคุย ทำความเข้าใจ เพราะเด็กมักจะร้องเพราะกลัว หรือร้องเพราะไม่รู้ เนื่องจากเขาได้ยินผู้ใหญ่พูดมาหรือได้ยินคำขู่มา แต่คุณหมอจะพูดคุยทำความเข้าใจเล่นกับเขา ให้เขารู้จักอุปกรณ์ต่างๆ จนเด็กเกิดความคุ้นชิน และรู้ถึงประโยชน์ของการทำฟัน การมีฟันที่สุขภาพดีและสวยงาม ปรับพฤติกรรมทำให้เด็กๆ ที่มาทำฟันที่นี่ มีรอยยิ้ม ชอบการทำฟัน และคุณพ่อคุณแม่เองก็มีความสุขกันไปด้วยทั้งครอบครัว