ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง คือภาวะค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงสูงเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมักทำให้เกิดอาการอื่นๆ แทรกซ้อนตามมา เช่น โรคหัวใจ ไตวาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต ฯลฯ ดังนั้นจึงควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ตรวจพบอาการได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

พฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารรสเค็มจัด ความเครียดสะสม การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่จัด ฯลฯ รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่าง เช่น โรคไต โรคต่อมไร้ท่อบางชนิด เนื้องอกต่อมหมวกไต ฯลฯ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เมื่อเป็นแล้วต้องคอยควบคุมอาการไปตลอด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงสำคัญอย่างมาก

ความน่ากลัวของโรคความดันเลือดสูงคือผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่า 90-95 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร ทำให้โรคความดันเลือดสูงถูกขนานนามว่า “โรคเพชฌฆาตเงียบ” โดยทางการแพทย์นั้นได้อธิบายโรคความดันเลือดสูงนี้ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์ เช่น เกิดจากกรรมพันธุ์ และอายุที่มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะพบได้มากในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40-50 ปีขึ้นไปหรือวัยหมดประจำเดือน

วิธีรักษา
แม้โรคความดันเลือดสูงจะเป็นโรคที่อันตราย แต่ก็เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะยาวหากได้รับการรักษาที่ทันท่วงที โดยเบื้องต้นจะรักษาด้วยวิธีการให้ยาลดความดันเลือด เพื่อรักษาระดับความดัน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากการรับประทานยาแล้ว ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

สิ่งที่ควรทำ
-หมั่นตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-รับประทานอาการให้ครบ 5 หมู่ เน้นผัก และผลไม้ชนิดที่ไม่หวาน
-ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ออกกำลังเป็นประจำ
-พักผ่อนให้เพียงพอ
-รักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ไม่เครียด

-สิ่งที่ไม่ควรทำ
-สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตัน ของหลอดเลือดต่าง ๆ รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดไต
-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีโอกาสเป็นโรคความดันเลือดสูงถึงร้อยละ 50
-กินอาหารที่มีรสเค็ม หรืออาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป เช่น กะปิ นํ้าปลา ของหมักดอง
-กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อติดมัน หนังสัตว์ ไข่แดง หอยนางรม อาหารประเภทผัดหรือทอด
-กินอาหารที่มีรสหวาน หรือน้ำตาลสูง เช่น น้ำหวาน ขนมหวาน