ลาวเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบ หลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด

รัฐบาลลาวประกาศกลับมาเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ อนุญาตให้นักเดินทางที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว เข้าประเทศโดยไม่ต้องตรวจโรค

นายทิพพากอน จันทะวงสา โฆษกรัฐบาลและรองหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีลาว แถลงว่า รัฐบาลลาวประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อกำหนดมาตรการเข้าประเทศใหม่ เนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อรับประกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของลาวได้กำหนดสารพัดมาตรการเข้าประเทศใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. หลังจากสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ โดยจะเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศทั้งหมดเพื่อการเดินทางเข้า-ออกของชาวลาวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในลาว

พลเมืองของประเทศที่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่า แบบฝ่ายเดียวและทวิภาคีกับลาว สามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนพลเมืองของประเทศที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับลาว สามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลลาวในต่างประเทศ หรือผ่านระบบออนไลน์อี-วีซ่า ( e-visa ) ขณะการขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ( Visa On Arrival ) จะกลับมาให้บริการตามปกติเฉพาะบางด่าน

ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละแบบ หรือพลเมืองลาวที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าลาวโดยไม่ต้องตรวจคัดกรองหรือตรวจหาเชื้อไวรัส ทั้งช่องทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

พลเมืองลาว ชาวต่างชาติ และผู้อยู่อาศัยอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ต้องทดสอบแอนติเจนชนิดเร็วอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และแสดงผลตรวจเมื่อมาถึงลาว ด้านชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าลาวและป่วยโรคโควิด-19 ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเอง