สภาอินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมาย กำหนดบทลงโทษคดีรุนแรงทางเพศ

สภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซีย มีมติเมื่อวันอังคาร รับรองร่างกฎหมายป้องปรามและจัดการกับความรุนแรงทางเพศ โดยร่างฉบับสุดท้ายระบุเกี่ยวกับ บทลงโทษจำคุกเป็นเวลานานสูงสุด 12 ปี กับการก่ออาชญากรรม ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าผู้ถูกกระทำมีสถานะสมรสกับผู้กระทำหรือไม่

ขณะเดียวกัน ร่างกฎหมายยังกำหนดบทลงโทษจำคุกเป็นเวลานาน 15 ปี กับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การบังคับแต่งงานซึ่งรวมถึงการแต่งงานเด็ก ผู้เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานานสูงสุด 9 ปี และบทลงโทษจำคุกนานสูงสุด 4 ปี กับผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ เนื้อหาในร่างกฎหมายยังเรียกร้องให้ศาลกำหนดอัตราค่าเสียหายกับผู้กระทำผิดในคดีทางเพศ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้คำแนะนำ และคำปรึกษากับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการแห่งชาติด้านการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี เป็นผู้เสนอแนวคิดให้อินโดนีเซียจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ ตั้งแต่ 1 ทศวรรษที่แล้ว และร่างกฎหมายฉบับแรกเข้าสู่การพิจารณาของสภา ในอีก 4 ปีต่อมา ขณะที่ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซีย สั่งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเร่งรัดเรื่องนี้ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา