สอนจินตคณิต : ที่ CMA เราสอนอะไรบ้าง

สอนจินตคณิต : ที่ CMA เราสอนอะไรบ้าง ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังคงสงสัยว่าเมื่อตัดสินใจนำบุตรหลานของท่านสมัครเรียนแล้วเราจะสอนอะไรให้กับบุตรหลานท่านบ้าง อย่างที่เรามุ่งหวังให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้จริงโดยการเรียนการสอนของเราแบ่งเป็น หลักหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (CMA Kindy Program) และ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (แบ่งเป็น CMA Foundation level และ CMA Advanced level) ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้ออกแบบมาให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถึงแม้ไม่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ก็สามารถเก่งด้านนี้ได้

เริ่มกันที่หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3-4.5ปี (CMA Kindy Program) เป็นหลักสูตรที่จะปูพื้นฐานให้เด็ก ๆเข้าใจเรื่องจำนวน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เรียนในขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่ง CMA Kindy Program นี้จะใช้การร้องเพลง เล่นเกมและการเต้น เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็ก ๆได้สนุกในการเรียนและให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้มือ โดยการดีดเม็ดลูกคิดอย่างถูกต้อง ฝึกการจำตัวเลขโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้รูปภาพเข้ามาช่วยตลอดจนเรียนรู้การจำตารางสูตรคูณ และพื้นฐานการคำนวณเลขอย่างถูกวิธี

ต่อมาคือหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ช่วงอายุ 4.5-13 ปี เป็นโปรแกรมสอนพื้นฐานจินตคณิตโดยการใช้ลูกคิดแบบสองมือช่วยให้เด็กคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกแบ่งออกอีกเป็น 2 ระดับ คือ 1.CMA Foundation level ระดับพื้นฐาน ฝึกการใช้ลูกคิดในการบวกและการลบเลข 2.CMA Advanced level ระดับสูง ฝึกการคำนวนแบบจินตคณิตคือการที่เด็กสามารถจำลองภาพลูกคิดในใจ เพื่อการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นเข้าใจเรื่อง การคูณ, การหาร และทศนิยม วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้เพื่อสามารถใช้ลูกคิดได้เข้าใจสูตรทั้ง 34 สูตรในการคิดเลขแบบลูกคิดในขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การบวกและลบโดยใช้ลูกคิดได้ในขั้นสูง เรียนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต กับการคำนวณทุกรูปแบบ (การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร และทศนิยม)

จะพบว่าเด็กๆที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้มีความชำนาญในการคิดคำนวณได้เร็วกว่าคนทั่วไปและรวมถึงเร็วกว่าการกดเครื่องคิดเลขด้วยซ้ำ นอกจากการเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้ว ที่ CMA เรายังมีหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3-13 ปี ที่แบ่งความเหมาะสมตามช่วงอายุ คือ

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3-4.5ปี (CMA Kindy Program)
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ช่วงอายุ 4.5-13 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1.CMA Foundation level ระดับพื้นฐาน 2.CMA Advanced level ระดับสูง
การปูพื้นฐานการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในอนาคตและการต่อยอดในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เพราะสมองของเด็กๆยังไร้การรบกวนจากสิ่งเร้าภายนอกจึงสามารถเรียนรู้ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่และซึมซับได้อย่างรวด

และนี่คือโปรแกรมการเรียนการสอนของเราที่ศึกษาคิดค้นมาให้เหมาะสมกับเด็ก ๆในแต่ละช่วงวัยและในส่วนของคุณครูที่มากประสบการณ์ของเราที่คอยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียดช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในห้องเรียน