อิสราเอลพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน “สายพันธุ์ย่อยใหม่”

กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลยืนยัน การตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากเชื้อชนิดกลายพันธุ์ “โอมิครอน” สายพันธุ์ย่อยใหม่ จำนวน 3 คน

รายงานระบุว่าผู้ป่วยทั้งสามคน แบ่งเป็นสองคนติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยบีเอ.5 (BA.5) และอีกคนหนึ่งติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยบีเอ.4 (BA.4) ถูกตรวจพบในกลุ่มผู้โดยสาร ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเดวิด เบนกูเรียน

ด้านองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) รายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนทั้งสองแบบนี้ ในบอตสวานา แอฟริกาใต้ เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี และสหราชอาณาจักรแล้ว

ปัจจุบัน บรรดานักวิจัยกำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจลักษณะสำคัญของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อยบีเอ.5 และสายพันธุ์ย่อยบีเอ.4 เช่น ความสามารถในการแพร่ระบาด และระดับความรุนแรงของอาการป่วย