แนวชายฝั่งทะเลสาบในประวัติศาสตร์อันไกลโพ้น

ผืนดินที่โผล่ออกมาจากทะเลสาบเฮบริเดียนเป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบที่โดดเด่นของเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งรู้จักกันในชื่อแครนโนก ซึ่งสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยการผสมผสานความเฉลียวฉลาดและความพยายามที่สร้างแรงบันดาลใจ เกาะเทียมเหล่านี้เกือบ 600 แห่งได้รับการบันทึกไว้ทั่วแผ่นดินใหญ่ของสกอตแลนด์และหมู่เกาะต่างๆ ของสกอตแลนด์

ซึ่งสร้างขึ้นใหญ่พอที่จะรองรับบ้านทรงกลมขนาดใหญ่หรือกลุ่มที่อยู่อาศัยขนาดเล็กกว่า และเชื่อมโยงกันด้วยทางหลวงหรือท่าเรือที่เรียวยาวไปยังแนวชายฝั่งของทะเลสาบจำนวนมหาศาลในสถานที่อันน่าทึ่งของ ความงามของป่า ความสนใจด้านวิชาการในช่วงแรกเกี่ยวกับบ้านเรือนน้ำโบราณเกิดขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2393 โดยการค้นพบโครงสร้างอัลไพน์ที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อทะเลสาบสวิสถูกระบายออกเพื่อการเกษตรและการประปา อย่างไรก็ตาม นกกระเรียนเหล่านี้ต่างจากที่ซึ่งตอนนี้เชื่อกันว่าได้นั่งบนสิ่งที่เคยเป็นแนวชายฝั่งทะเลสาบในประวัติศาสตร์อันไกลโพ้น แทนที่จะสร้างขึ้นบนน้ำ หมู่เกาะที่มีลักษณะเหมือนแครนโนก หลายร้อยเกาะยังกระจายอยู่ทั่วทะเลสาบของไอร์แลนด์ด้วย แต่แม้ว่าบางเกาะเหล่านี้มีอายุก่อนคริสต์ศักราชด้วยก็ตาม หลักฐานบ่งชี้ว่าเกาะเหล่านี้ถูกใช้เพียงไม่กี่ศตวรรษ ตรงกันข้ามกับการยึดครองแครนโนกนับพันปีในสกอตแลนด์