แนวทางในการแก้ไขความผิดปกติของหลอดเลือด

เนื้องอกส่งสัญญาณที่บั่นทอนการไหลเวียนของเลือดตามปกติ ซึ่งทำให้รักษาได้ยากด้วยการรักษามะเร็งทุกประเภท รวมถึงการฉายรังสีและเคมีบำบัด เป้าหมายและภูมิคุ้มกันบำบัด ปริมาณเลือดที่บกพร่องจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีระดับออกซิเจนต่ำ ภาวะขาดออกซิเจนซึ่งทำให้เนื้องอกมีลักษณะก้าวร้าวและกลายเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้

วิธีการซ่อมแซมหลอดเลือดเนื้องอกและปรับปรุงการทำงานของพวกเขาสองวิธี นอกจากนี้ โดยการคิดค้นวิธีการเพื่อประเมินผลกระทบของแนวทางเหล่านี้ แต่ละวิธีอาจช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเซลล์มะเร็งของเคมีบำบัดและบรรเทาภาวะขาดออกซิเจน และการรวมเข้าด้วยกันอาจมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการประเมินของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวัดระดับออกซิเจนเป็นตัวบ่งชี้ถึงขอบเขตของการขาดออกซิเจนและการไหลเวียนของเลือดผิดปกติภายในเนื้องอก การศึกษาครั้งนี้รายงานการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบกล้องจุลทรรศน์แบบใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ ระบบนี้มีความสามารถในการถ่ายภาพความเข้มข้นของออกซิเจนทั้งภายในเซลล์และทั่วทั้งเนื้อเยื่อเนื้องอกปริมาณมากที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดซึ่งมีออกซิเจน ประการที่สอง ระบบนี้สามารถแสดงภาพความเข้มข้นของออกซิเจนในเนื้อเยื่อเนื้องอกเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้ออกซิเจนเปลี่ยนแปลง สามารถสังเกตได้ระหว่างการรักษา