Big Data นำมาใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้าง

Big Data นำมาใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้าง Big Data หมายถึงชุดข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีขนาดใหญ่และถูกเก็บบันทึกไว้ผ่านวิธีการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลภายในองค์กรของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำ transaction ต่างๆ หรือข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า

ปัจจุบันโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ชุดข้อมูล (Data) จำนวนมากถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวัน และสามารถทำการเก็บรวบรวมได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การรับชมสื่อออนไลน์ หรือธุรกรรมสำคัญต่างๆ

บริษัท International Data Corporation (IDC) คาดการณ์ว่าปริมาณข้อมูล (Data) ที่เกิดขึ้นบน Digital Platform ภายในปี 2020 จะมีจำนวนมากถึง 40 Zettabyte หรือเทียบเท่ากับ 40 ล้านล้าน Gigabyte เลยทีเดียว

ชุดข้อมูลมหาศาลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการทำ Customer Insight โดยเป็นส่วนสำคัญสำหรับนำไปพัฒนาระบบ AI เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างเช่น Chatbot บนแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อนำเสนอคำตอบที่ตรงใจ และชักจูงให้ลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการมากที่สุด

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่แต่ละองค์กรควรจะเริ่มทำการเก็บข้อมูลและนำมาใช้ต่อยอดธุรกิจ การมีข้อมูลที่มากกว่าจะทำให้คุณทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งกว่าคู่แข่ง ทำให้คุณสามารถแข่งขันและขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของการทำธุกิจได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลยิ่งมีมากเท่าใดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จขององค์กรก็มีมากเท่านั้น

โดย Big Data นั้นสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้างของชุดข้อมูลได้ดังนี้

ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data)

หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีการจัดเรียงโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีความชัดเจน หรือระบุได้ด้วยตัวเลข พร้อมใช้งานได้ทันที เช่น จำนวนการซื้อขายกับลูกค้า เปอร์เซ็นต์ความเคลื่อนไหวภายในตลาดหุ้น ฯลฯ

ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)

หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถระบุความแน่นอนของข้อมูลนั้นๆ ได้ ยังไม่สามารถประมวลผลเพื่อนำไปใช้ได้ทันที อย่างเช่น บทสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าทาง Social Media

ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data)

หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น สเตตัสใน Social Media เป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง แต่ในกรณีที่มี Hashtag (#) เข้ามาช่วยในการจัดหมวดหมู่ จะทำให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบขึ้นมาเล็กน้อย

Big Data มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ถ้ารู้จักว่าลูกค้าคิด ตัดสินใจ หรือใช้ชีวิตอย่างไร มีพฤติกรรมในการบริโภคเช่นไร ย่อมทำให้สามารถคิด ผลิต รวมถึงยิงโฆษณาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เป็นการควบคุมและสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้ลูกค้าเป็นอย่างที่เราต้องการได้เลย

ช่วยให้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจได้แม่นยำ คือ มองเห็นอนาคตว่า ธุรกิจจะเดินไปทางไหนได้ชัดเจนขึ้น ยิ่งข้อมูลแม่นยำเท่าไหร่ การวิเคราะห์ย่อมถูกต้องมากเท่านั้น รวมถึงทำให้สามารถคิดล้ำหน้าคู่แข่งได้

ช่วยให้มีโอกาสป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ให้ลุกลามใหญ่โต เพราะรู้ล่วงหน้าจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ ปัญหาบางอย่างสามารถป้องกันได้ 100% แต่บางอย่างอาจแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบา แต่ก็ยังดีกว่าไม่ป้องกันอะไรเลย นั่นคือ แม้มีปัญหา ธุรกิจก็ไปต่อได้ ด้วยกลยุทธ์ดีๆ ที่คิดไว้ล่วงหน้าจากข้อมูลในปัจจุบัน

ช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ งานใหญ่ไม่ควรตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน ดังนั้น ข้อมูลทุกด้านที่เป็น Big Data จึงมีส่วนช่วยการดำเนินธุรกิจอย่างยิ่ง การตัดสินใจถูกต้อง ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ประมาท สามารถทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในแถวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน