Tag: ตีกอล์ฟ

Masters 2020 : Tiger Woods ยกย่องการเปลี่ยนแปลงของ Bryson DeChambeauMasters 2020 : Tiger Woods ยกย่องการเปลี่ยนแปลงของ Bryson DeChambeau

ไทเกอร์วูดส์ผู้ปกป้องแชมป์มาสเตอร์สกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไบรสันเดอแชมโบในการแสวงหาระยะทางที่มากขึ้นนั้น “ไม่เคยมีมาก่อน”